Arahant Maha Kassapa Relic Temple Previous Home Next

Galapatha Arhat  Maha Kassapa Relic Temple

44 Photo Essay

Inside Main Image House

Arahant Maha Kassapa Tooth Relic Temple, Galapatha, Bentota.