Arahant Maha Kassapa Relic Temple Previous Home Next

Galapatha Arhat  Maha Kassapa Relic Temple

36 Photo Essay

Arahant Maha Kassapa Tooth Relic Stupa and the Temple at Galapatha, Raja Maha Vihara.