Sigiriya

229 Photo Essay

The fine finish of the stone seat at Sigiriya summit

 

Sigiriya