Sigiriya

13 Photo Essay

Sigiriya

The rampart , lengthwise

Sigiriya