SriLankaView by www.srilankaview.com The Virtual Traveller to SriLanka

Sigiriya

 

Sigiriya

The rampart , lengthwise