Sigiriya

10 Photo Essay

Sigiriya

The Inner moat

Sigiriya