faviconempty spaceEmbekke Devalaya, Kandy empty space Previous Home Next

Embekke Devalaya, Kandy

10 Photo Essay

Embekke Devalaya Makara Torana-Dragon Arch

Embekke Temple (Devalaya), Kandy